Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Biedrība “Oleru muiža” no 2016.gada novembra līdz 2018.gada oktobrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana” (Nr.16-09-AL29-A019.2201-000009). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis - Veicināt Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

 

Visi interesenti laipni aicināti iepazīties ar paveikto restaurācijas darbu biedrības "Oleru muiža" realizēto kultūras pasākumu ietvaros vai piesakot apmeklējumu.

 

Projekta ietvaros tika veikta Oleru muižas kungu ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija, zāles restaurācija un verandas rekonstrukcija.

 

Galvenās ieejas durvju un parādes kāpņu restaurācija veikta ar VKKF finansiālu atbalstu.