Projekts

Projekts "Dārza Pērles"

Ar 2018.gada 1.maiju tiek uzsākts jauns Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts "Dārza Pērles". 

 

Apvienojot vairāk kā 50 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, tiks izveidots jauns tūrisma produkts – „Dārza Pērles”. Projekta „Dārza Pērles” iecere ir izveidot kopīgu dārza tūrisma maršrutu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Veiksmīgai „Dārza Pērļu” realizācijai un maršruta identitātes izveidošanai, dārzos un parkos tiks veiktas neliela mēroga investīcijas, maršruta popularizēšanas pasākumi,  kā arī „Dārza Pērļu” vadītājiem tiks rīkotas apmācības.

 

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Biedrība “Oleru muiža” no 2016.gada novembra līdz 2018.gada oktobrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana” (Nr.16-09-AL29-A019.2201-000009). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis - Veicināt Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

Projekta ietvaros tiks veikta Oleru muižas kungu ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija un zāles restaurācija.

 

Visi interesenti laipni aicināti iepazīties ar paveikto restaurācijas darbu biedrības "Oleru muiža" realizēto kultūras pasākumu ietvaros vai piesakot apmeklējumu.