"Mājvieta" Uģis Niedre

Uģis Niedre.

Mājvieta.
Kultūrvēsturisks un etnogrāfisks lūkojums.

Brīvdabas muzeja Ār-Luiku dzīvojamā rija vēstures laiktelpā. Sēta. Oleru Muiža. Pagasts. Draudze. Ļaudis. Tikumi. Netikumi. Notikumi. 1420-2000.
Zinātne, 2004

 

INESE ZANDERE

Uģis Niedre. "Mājvieta"

( https://www.rigaslaiks.lv/ )

 

Pēteris Bankovskis "Mikrovēsture un pelēkā sieva"

www.diena.lv  )

"The Times of My Life" Hella Kruedener-Hess

Autobiography of Hella Kruedener-Hess, covering 50 years of her life, from a Oleri manor in Latvia, through displacement during two world wars, and finally to seek refuge on an island in Ontario, Canada.

"Über die Runeninschrift von Ohlershof" Sophus Bugge 1875

"Jagd im Baltikum" Edgar Baron Kruedener

"Jagd im Baltikum" Edgar Baron Kruedener

"Muižas zupas" Inga Prauliņa

“Šī grāmata mani uzrunāja un urdīja no brīza, kad to ieraudzīju,” tā par savu “satikšanos” ar 1796. gadā Jelgavā izdoto pavārgrāmatu “Pavāru grāmata muižas pavāriem par mācību visādus kungu ēdienus gardi vārīt un sataisīt” saka Ērmaņu muižas (Malienas pagasts) saimniece Inga Prauliņa, kura 2016.gadā īstenojusi šīs senās pavārgāmatas atdzimšanu. Skaistā ietērpā izdota viena no nodaļām, proti, “Muižas zupas”, sagādājot saviem lasītājiem aizraujošu ceļojumu laikā un mūsu senču garšu pasaulē.

Smalki niansēto fotogrāfiju autors – Gvido Kajons. Fotogrāfijas uzņemtas piecās Latvijas muižās – Tāšu, Ērmaņu, Oleru, Arendoles un Dempkina muižās.

"Baltic countdown" Peggie Benton

"Baltic countdown" author Peggie Benton

 

In 1938, British diplomats Peggie and Kenneth Benton were posted to Riga, Latvia, a bustling and multicultural city in a country that had been independent for fewer than 20 years. Their role was twofold: processing visa applications to the Commonwealth; and for Kenneth, signals intelligence espionage work for MI6.

 

Two years later, with Soviet troops reoccupying Latvia and the Second World War battle fronts cutting off escape routes to the west, the Bentons and the remaining consular staff set off on an epic journey back to London by rail and sea, through the heart of the Soviet Union. Baltic Countdown is an extraordinary and unique tale of a pivotal period in the history of the Baltic states, by turns travelogue, memoir and social history.

Leģendas

Oleru ezers

 

Vecie olerieši stāsta, ka barona meita iemīlējusies muižas kurinātājā, kurš savukārt arī radījis daiļās meitas zīmējumu uz sienas pagrabā pie krāsnīm. Barons šo mīlestību neatzinis. Barona meita un jaunais kalps noslīcinājušies ezerā. Tāpēc barons licis ezeru nosusināt un solījies, ka pēc pāris gadiem ezera vietā būšot milzīgs rožu dārzs.

 

Melnā dāma ...

Juris Urtāns "Oleru rūnakmens"

2019.gadā aprit 150.gadi  no 1869.gada. kopš notikuma , kas Tērbatā un Rīgā izraisīja dzīvas diskusijas un līdzcilvēku ieinteresētību . Igaunijas zinātniskās biedrības 1869.gada 8.oktobra sēdē pirmo reizi tiek pieminēts jaunatradums Oleru muižas jeb Ohlershof robežās – atklāts akmens ar rūnu rakstiem.